Vnclean.net - Chuyên cung cấp hóa chất tẩy rửa và hóa chất ngành công nghiệp.

HÓA CHẤT XI MẠ

edta-4naedta-china
0 Đánh giá
Khuyến mãi
Axit boric
0 Đánh giá
625.000 ₫
Axit Axêtic
0 Đánh giá
750.000 ₫
Axit Photphoric
0 Đánh giá
910.000 ₫
cuso4
0 Đánh giá
1.375.000 ₫
Khuyến mãi
Axit chromic
0 Đánh giá
4.000.000 ₫
Nicken sunphat NiSO4.7H2O
0 Đánh giá
4.250.000 ₫